Like any normal Latvian, especially for me, arriving at a place beyond our flat national borders the mountains are the ones who are able to fascinate the most. Randomly arranged natural structures and their grand layerings are putting you in a position of an ant. Who you are at all? Maybe at this certain place and time a hidden message is stored to be found, an answer to all your questions. Perhaps you just need to look a bit differently.
In nature each smallest system is built by certain principles. Maybe using those we can generate particular responses. Picture as an psychological test that detects a hidden message inside of you. But maybe it is not hidden and not yours, but a long time stored message from our ancestors.

_________________________________________________

     Kā jau katram latvietim, īpaši man, nonākot ārpus mūsu plakanās valsts robežām, kalni ir tie, kas spēj apburt visvairāk. Nejaušās dabas struktūras un to grandiozie kārtojumi nostāda tevi skudras pozīcijā. Kas gan Tu vispār esi? Varbūt, ka tajā vietā un laikā, tajā, ko tobrīd redzi, atrodams arī kāds apslēpts vēstījums, atbilde uz tevis uzdoto jautājumu? Iespējams, uz to vienkārši jāpaskatās nedaudz savādāk.

Dabā katra sīkākā sistēma veidota pēc konkrētiem principiem. Varbūt tos pielietojot varu ģenerēt šīs atbildes? Attēli, kā psiholoģisks tests, kas atklāj tevī slēpto. Bet varbūt tas nemaz nav slēpts un nav tavs, bet gan senču ilgi glabāts vēstījums.

Built with Berta.me

elza ©