This is my fairytale. My imaginary world created in my own mind- I am creating the scenario. It’s a poetic point of view or, depiction of the beauty that can be found everywhere.

These are the memories and reflections of my everyday life. Daily theatricalization. Actions that are controlled by coincidence. Endless processing and analyzing of the information. Is everything we’re thinking really true? Maybe it’s our personal truth. Images that reveal the hidden.

What's your scenario?

___________________________________________

Kā Ansītis satika Grietiņu.

Šī ir mana pasaka. Mana iedomu pasaule, kas radīta pašas prātā – es esmu scenārija autors. Tas ir poētisks skatījums uz dzīvi jeb emocionāls īstenības atspoguļojums. Skaistums, kas atrodams it visā.

Tās ir atmiņas. Manas ikdienas dzīves atspoguļojums. Ikdienišķa teatralizācija jeb kontrolēta nejaušība. Nemitīga informācijas pārstrāde un analizēšana. Vai tiešām viss, ko domājam ir patiesība? Varbūt tā ir tikai mūsu personīgā patiesība. Attēli, kas atklāj slēpto.

Un kāds ir tavs scenārijs?

Foldable photo book.

Built with Berta.me

elza ©