"ĪSTENĪBAS UPE"

Latvijas Mākslas akadēmijas simtgades izstāde “Academia”, Izstāžu zāle ARSENĀLS, 2019, 20.sept - 17.nov

“Stāsts ir kustība ne tikai uz nezināmu, nepazīstamu, svešu punktu, bet arī uz tādu punktu, kuram, šķiet, nedz pirms, nedz ārpus šīs kustības nav ne mazākās realitātes un kurš turklāt ir tik valdonīgs, ka vienīgi ar to stāsts arī iemanto savu burvību, tā kā tas nespēj sākties, iekams tas šo punktu nav sasniedzis; taču tikai stāsts un tā neparedzētā kustība arī rada telpu, kur šis punkts kļūst reāls, varens un pievilcīgs.”
/ Moriss Blanšo

_______________________________

Centennial exhibition of the Latvian Academy of Arts “Academia”, Riga, Exhibition Hall ARSENĀLS, 20.09.19 - 17.11.19,

"A story is a movement not only to an unknown, unfamiliar, strange point, but also to a point which does not seem to have the slightest reality, either before or outside of this movement, and which, moreover, is so domineering that only through it does the story acquire its own. magic, as it cannot begin until it has reached this point; but only the story and its unforeseen movement also create a space where this point becomes real, mighty and attractive.”

/ Morris Blanche

Built with Berta.me

elza ©