Hello, my name is Elza and I’m a young latvian artist, based in some Latvian forest. Recently I have finnished Bachelor and Masters degree in Art Academy of Latvia, department of Visual communication. 

Ther’s no certain borders in the use of the medium. A photography can turn into a collage or drawing, a video can dissolve in the environment it’s within, an installation becomes a part of the surroundings. That’s the goal – to dissolve all of existing perceptional borders.

My work is focused on the investigation of the human personality, on the space within and around of the borders of his figure - who they are, who they think they are, how they act in a certain situations in relation to their environment and other species?

The main base and knowledge comes out of researching my own personality; Its reflections that appear in relation of the common societal viewpoint. It means that in some way It will always be a piece about myself, but the viewer mostly has given the main role in the situation of the artwork.

I like to work with the space and the objects within it. Daily items, that comes together with a certain individual (racial for example) meaning, can be turned in to a story. I believe in Art as a language, a tool that can create a transcendental experience. So, at the moment my main task is to create an multidimensional environment that can directly change the perception of the individual.For now, I'm just looking for an opportunity to create these ideas in the material plan.

e.   

                                                     _____________________________________________

     Sveicināti. Mani sauc Elza un esmu jauna latviešu māksliniece, kas šobrīd mitinās kādā vietējā mežā. Esmu beigusi Latvijas Mākslas akadēmijas, Vizuālās komunikācijas nodaļas Bakalaura un Maģistra programmu.

Galvenokārt, mans darbs balstīts cilvēka personības izpētē, uzmanību koncentrējot gan iekšpus, gan ārpus tā figūras robežām. Kas viņi ir? Kā viņiem šķiet, kas viņi tādi? Kā viņi rīkojas konkrētās situācijās attiecībā pret vidi un citiem cilvēkiem? Galvenā zināšanu bāze izriet izmeklējot sevis pašas personību un tās refleksijas, kas atklājas attiecībās ar pasauli, matēriju, apkārtējiem cilvēkiem un pieņemtajām sabiedrības normām. Tas nozīmē, ka, visbiežāk, darbi būs par manis pašas personības ietajiem attīstības ceļiem un tajos gūtajām mācībām. Toties skatītājam, lielākoties, mākslas darba situācijā, tiek piešķirta galvenā loma.

Man patīk darboties ar telpu un tajā esošajiem priekšmetiem. Ikdienišķiem objektiem, kas sevī ietver konkrētu, varbūt pat individuālu, mērķi un nozīmi. Es ticu mākslai kā valodai, līdzeklim, kas spēj radīt multidimensionālu pieredzi, un, cerams, paplašināt skatītāja uztveres spējas. Viens no pastāvošajiem mērķiem – sapludināt eksistējošās uztveres robežas. Pat mākslinieciskās valodas ziņā, neaprobežojos ar vienu vienīgu mediju. Fotogrāfija var kļūt par kolāžu vai gleznojumu, parasts priekšmets var nokļūt izstāžu zālē, bet instalācija - kļūt par daļu no ikdienas telpas.

Pašlaik dzīvojos pa Latvijas mežiem, kas man sniedz iespēju atvēlēt vietu un laiku pārdomām, dabai un brīvai mākslinieciskai izpausmei. Tajā pašā laikā, uzticīgi gaidu, kad dzīve pavērs iespēju nostabilizēties un materiālajā plānā ienest augstāk minētās idejas.

e.

Built with Berta.me

elza ©