Elza Niedre

“Idea”

glass fibre, resin, paint, porolone, elastic.


Human - viewer. Darkness, silence, vacoom and warmth as a contrast to everyday enviroment. The moment of taking of sphere as an current situation’s brighter awareness. Human - counterbalance, or it is an equation to stone.

_________________________________

”Money”

coin, fishing line, stone.


Money as an illusion and emptyness. Observer’s task - to
look through the coin. It’s view can be pointed in two directions:
1) “Risk” 2) Surrounding enviroment. Task - focus on
finding of solution; the dissolving of problem. Rock as an
negative character, it’s equation to counterbalance.

_____________________________________

“Light”

wood, light-bulb, electrical wire, engine, motion sensor.


Rotating light object, which can be set in motion by the
movement of human. To maintain the object and it’s light
source working, person need to be in constant movement.
Planetary sight, periodical action, human as the centre of
everything.

_________________________________________

“Risk”

stone, mp3 player, capsule speaker.


There is no risk. Only different scenarious exist. Rock
as an idea’s representitive. It contains inner peace
and stability, once per day it has a heartbeat. The
creation of this heartbeat is a slow process which
requires effort. Constant increase of volume, but in
culmination of the sound - silence. Portrayed information as a benefit, heartbeat as an event.

__________________________________

Four elements - money, light, idea,risk

The interrelation between four elements. The main protagonist - viewer, who, while viewing works, chooses his/hers own game scenario.

“Ideja”
papīrs, krāsa, porolons, elastīgā saite, gumija


Cilvēks - vērotājs. Tumsa, klusums, elpas siltums kā kontrasts
apkārtējai videi.
Iekšējais klusums; pasīvā meditācija. Indivīds kā smaguma centrs.
Vai tu redzi tumsā?

“Nauda”
monēta, makšķeraukla, akmens

Nauda kā izdomāts tukšums. Skatītāja uzdevums ir fokusēt
savu skatu tai cauri. Kāds būs tavs motivātors un mērķis?
Viss atkarīgs no tā, kam velti savu uzmanību; problēmas izzušana.
Akmens kā negatīvais tēls.

“Gaisma”
koks, gaismas spuldze, elektrības vads, dzinējs, kustību sensors


Rotējošs gaismas objekts, ko iedarbina cilvēka kustība.
Lai saglabātu objekta kustību un tā gaismu, personai
jāatrodas nemitīgā darbībā. Planetāra aina, periodiska darbība,
cilvēks tā visa centrā.

“Risks”
Akmens, podests, mp3 pleijeris, tumbiņa

Riska nav un problēmas neeksistē,  pastāv vien dažādi spēles scenāriji.
Akmens, kas saglabā iekšējo mieru un balansu jebkurā situācijā.
Tā sirds pukst vien dažas reizes dienā...Atbilde meklējama vienīgi  iekšpus.
Sirdspuksts kā īpašs notikums, turpmākai virzībai nepieciešamais spēks.

Built with Berta.me

elza ©